Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

02.04.2020 | Kristiansand kommune og Politiet

Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet begått i Kristiansand av ungdom under 18 år.  Den beskriver tall og funn i 2019 og tar utgangspunkt i gamle Kristiansand kommune.

Formålet med rapporten er å fremskaffe gyldig og oppdatert kunnskap om ungdom som begår lovbrudd i Kristiansand. Ønsket er at denne kunnskapen skal bidra til en god målretting av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et sentralt poeng er å registrere utviklinger og trender for å være i forkant av problemområder.

Rapporten inneholder både kvantitativ og kvalitativ informasjon. Den kvantitative informasjonen kommer i sin helhet fra politiets statistikk og gjelder for lovbrudd som er gjort i Kristiansand kommune. Statistikken baserer seg på anmeldte saker som er hentet ut fra politiets straffesaksregister. I de registrerte sakene var de anmeldte under 18 år på gjerningstidspunktet.

Rapporten starter med en presentasjon av Hovedtrender og hovedutfordringer. Dette er et sammendrag av de mest sentrale punktene rapporten peker på. Deretter følger fire hovedoverskrifter som vil gå igjen i trendrapporten:

• Lovbrudd blant unge
• Bosted, alder, kjønn og etnisitet
• Steder, miljøer og situasjoner
• Unge gjengangere – ungdom som er registrert med fem forhold eller mer i 2019

Nytt for denne Trendrapporten er at det oppgis tall for registrert kriminalitet også for område Søgne og Songdalen. Dette beskrives på slutten av Trendrapporten.

Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er gjort i samarbeid mellom Forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten og Kriminalitetsforebyggende team i Barneverntjenesten.

 Les rapporten HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)