Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ventetider og pasientrettigheter 2013

31.03.2014 | Rapport fra Helsedirektoratet (2014)

Denne rapporten omhandler ventelistetall for spesialisthelsetjenesten i perioden 2009-2013. Formålet er å vise utviklingen for sentrale mål og indikatorer, og gjennomgå kvaliteten på de data som benyttes. Tema for rapporten er om ventetiden har endret seg over tid, om antall som blir henvist og tatt til behandling fra venteliste er stabilt og om prioriteringspraksis varierer mellom regionene. Andre sentrale forhold rapporten tar opp er i hvilken grad de regionale helseforetakene bryter vurderingsgarantien eller de individuelt satte frister for behandling, og i hvorvidt de regionale helseforetakene oppfyller ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år.

Ventetiden for rettighetspasienter. For alle sektorer er gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter uendret eller redusert med unntak av psykisk helsevern for voksne. Størst nedgang i ventetid ser vi innen psykisk helsevern for barn og unge og TSB med en reduksjon på tre dager fra i fjor.

Nyhenviste, ordinært avviklede og ventende.  Antall nyhenviste reduseres fra 2012 til 2013 i alle sektorer med unntak av psykisk helsevern for barn og unge. Reduksjonen er størst innen TSB med en nedgang på 7,0 prosent. Omtrent 11 000 færre har igangsatt helsehjelpen i 2013 sammenliknet med 2012, noe som tilsvarer en reduksjon på 1,1 prosent. Nedgangen i antall som har igangsatt helsehjelpen finner vi i alle sektorer. Det er omtrent 4 000 færre som venter på behandling ved utgangen av 2013 enn på samme tidspunkt i 2012.

Regionale variasjoner i tildeling av rett til nødvendig helsehjelp.  Det er variasjoner i rettighetstildeling mellom og innenfor de ulike sektorer og regioner. For somatisk sektor og TSB er variasjonen mellom regionene tilnærmet uendret fra i fjor. Innen Psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge er avstanden blitt mindre.

Brudd på behandlingsfristen. Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp skal få fastsatt en individuell frist for når medisinsk forsvarlighet krever at en pasient senest skal få helsehjelp. Brudd på den individuelle fristen omtales som fristbrudd. Andelen er beregnet av rettighetspasienter med gyldig frist. Andel fristbrudd for pasienter som har igangsatt helsehjelpen reduseres i alle sektorer når en sammenlikner 3. tertial 2012 med 3. tertial 2013.

Les rapporten >> Ventetider og pasientrettigheter 2013

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)