Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015

09.06.2016 | Voldsprogrammet ved NOVA, HiOA (2016)

Intensjonen med rapporten er å undersøke omfanget av vold og overgrep mot barn og unge, og hvordan omfanget av ulike voldsformer har utviklet seg over tid. Den belyser fysisk vold fra foreldre, vold mellom foreldre (vitneerfaringer) og seksuell vold i og utenfor familien.

Rapporten baserer seg på analyser av to datasett som er samlet inn med tanke på sammenlignbarhet – UngVold 2007 og UngVold 2015. På samme måte som i 2007 er deltakerne i UngVold 2015 elever på 3. trinn i videregående skole, dvs. ungdom i 18–19-årsalderen. Undersøkelsen baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av videregående skoler, og omtrent 4500 elever har deltatt i undersøkelsen.

Resultatene viser at vold og overgrep rammer en betydelig andel unge. I alt har 21 prosent av ungdommene opplevd fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten. Andelen som har opplevd grov vold fra minst en forelder (dvs. slag med knyttneve, gjenstand, fått juling), er betydelig lavere: seks prosent. Undersøkelsen viser at mild vold fra foreldre er redusert fra 2007 til 2015, mens grov vold har omtrent samme omfang.

Omfanget av vitneerfaringer og seksuell vold er ikke vesentlig endret i perioden. I alt oppga åtte prosent av ungdommene at de hadde sett eller hørt en av foreldrene bli utsatt for fysisk partnervold minst en gang. Andelen som hadde sett eller hørt grov vold, er lavere: fire prosent.

Analysene av seksuell vold omfatter krenkelser både i og utenfor familien. I alt oppga 23 prosent at de hadde opplevd minst én form for seksuell krenkelse i løpet av oppveksten. For seksuell vold er kjønnsforskjellen stor, jenter er betydelig mer utsatt enn gutter.

Forskerne bak studien har også sett på mulige risikofaktorer. De fant en tydelig kobling mellom levekår og utsatthet for grov vold. Unge fra familier med dårlig råd og unge som har foreldre med alkohol­problemer, har større risiko for å bli utsatt enn andre unge. Det samme gjelder unge med foreldre med ikke-vestlig bakgrunn.

I rapporten kommer forskerne med noen anbefalinger;

  • Resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at samfunnets samlede innsats for å forebygge og avdekke vold har bidratt til reduksjon i den milde fysiske volden. Det generelle arbeidet mot vold bør derfor opprettholdes.
  • Kunnskapsutviklingen og forskningsinnsatsen styrkes.
  • Arbeid mot partnervold er svært viktig for å forhindre vold mot barn. Det vil si økt innsats rettet mot å hjelpe hele familien når det har forekommet vold mellom foreldre.
  • Økt satsing på forskning om seksuell vold blant unge slik at det forebyggende arbeidet kan få et bedre kunnskapsmessig grunnlag. Et tema som peker seg ut, er koplingen mellom ulike ungdoms- og seksualitetskulturer og seksuell vold.

 

Les rapporten >> Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)