Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv

31.01.2014 | Rapport 1/2014 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (RKVTS)

Til tross for at vold i nære relasjoner er anerkjent som et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem i Norge, er vår kunnskap om omfang, risikofaktorer og konsekvenser fremdeles mangelfull. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har NKVTS gjennomført en undersøkelse av forekomsten av vold og seksuelle overgrep i den norske befolkningen.

Rapporten bygger på data fra undersøkelsen «Trygghet, vold og livskvalitet i Norge». Undersøkelsen er en landsomfattende intervjuundersøkelse av norske menns og kvinners opplevelse av trygghet, vold, trakassering, trusler, tap og andre alvorlige hendelser. Totalt 2435 kvinner og 2092 menn, i alderen 18 til 75 år ble intervjuet på telefon. Intervjuene ble gjennomført i andre kvartal 2013. I undersøkelsen ble deltakerne spurt om utsatthet for både fysisk vold og seksuelle overgrep i barndom og i voksen alder. En rekke sider ved volden og overgrepene ble kartlagt, inkludert kontakt med politi, rettsvesen og helsevesen. 

Undersøkelsen viser at vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen, og at også vold i nære relasjoner rammer mange. De voldsutsatte var ofte utsatt for flere ulike typer vold og overgrep, og det var en sterk sammenheng mellom å ha vært utsatt i barndommen og å oppleve nye overgrep i voksen alder.

Resultatene viste at det var klare forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til hva slags hendelser og i hvilke relasjoner de var mest utsatt. Menn hadde størst risiko for å utsettes for fysisk vold, mens voldtekt i hovedsak rammet kvinner. Menn og kvinner var omtrent like utsatt for mindre alvorlig vold fra sin partner, mens det var kvinner som var mest utsatt for den mer alvorlig fysiske partnervolden. Barn opplever ofte flere typer overgrep, men det var indikasjoner på at det har vært en reduksjon over tid av vold mot barn.

Mye av volden og overgrepene forblir skjult for politi og rettsvesen, og bare en mindre andel av de utsatte hadde søkt hjelp og fått medisinsk behandling etter hendelsene. 

Les hele rapporten >> Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)