Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi 2015-2017

14.01.2017 | Redaksjonen

En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom mer synlig og skambelagt.

I følge Barnekonvensjonen skal alle barn og unge ha mulighet til å delta i lek og fritid, til en anstendig levestandard og til å utvikle sine evner og ferdigheter. Barnekonvensjonen er en overordnet rettesnor for strategien. Barn har også rett til å bli hørt i saker som angår dem.

Strategien tar utgangspunkt i at barnefattigdom er et sammensatt problem. Det er viktig å påpeke at ikke alle barn i lavinntektsfamilier nødvendigvis har dårlige levekår, men samspillet mellom sosiale, helsemessige og økonomiske utfordringer over tid forsterker ofte hverandre og gir økt risiko for marginalisering og fattigdom. For å bekjempe barnefattigdom er det derfor nødvendig med en bred og samordnet innsats, både på kort og lang sikt.

Dette reflekteres i strategiens syv innsatsområder:

  • Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier
  • Gjennomføre utdanningsløp – barnehage og skole
  • Deltakelse og inkludering – fritid, kultur og idrett
  • Et godt helstilbud til alle barn og unge
  • Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre
  • Forskning og statistikk
  • Ansvars- og kompetansedeling – stat, kommune og frivillig sektor

Målgruppen for strategien er i hovedsak barn og unge under 18 år som vokser opp i familier berørt av fattigdomsproblemer. I tillegg kommer unge som faller ut av arbeid og utdanning og har rett til oppfølging til de er 20 år. Det er også lagt inn tiltak overfor utsatte foreldre som står lang fra arbeidsmarkedet.

 

Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi 2015-2017

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)