Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

En styrket familietjeneste — En gjennomgang av familieverntjenesten. NOU 2019: 20

25.11.2019 | Redaksjonen

Regjeringen oppnevnte i mai 2018 et utvalg som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget skulle drøfte dagens organisering, finansiering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for familieverntjenesten, og hvilke utfordringer dette gir. Utvalget skulle også vurdere dagens ressursbruk og kvalitet i tjenesten sett opp mot målene for familieverntjenestens virksomhet. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger.

Familievernet skal bli enda mer tilgjengelig dersom Familievernutvalgets innstilling tas til følge. Utredningen inneholder en rekke forslag til tiltak som kan styrke familieverntjenestens arbeid.

Lovfestet rett
Familievernutvalget foreslår å styrke barns rett til deltakelse og legge bedre til rette for at barn og unge bruker familievernets tjenester. Utvalget foreslår å lovfeste at

  • alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få tilbud om en samtale med familievernet i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd.
  • barn har rett til å motta tjenester fra familievernet uten samtykke fra foreldrene.

I tillegg foreslår utvalget endringer i meklingsordningen. Det skal fortsatt være obligatorisk oppmøte til én time for alle foreldre som skiller lag. Foreldresamtalen skal gi foreldre god informasjon og et godt grunnlag for å fortsette foreldresamarbeidet. Foreldre som ønsker å reise sak for retten, må møte til mekling i seks timer. Unntak for saker som mekler vurderer er uegnet for mekling.

Bedre tilgjengelighet
Familievernet skal være et tilbud for vanlige folk med vanlige problemer. Derfor skal familievernet ikke prioritere saker som krever spesialisering og kompleks behandling, for eksempel tyngre voldssaker.

Utvalget foreslår å opprette tre nye kontorer og utvide utekontortilbudet. Utvalget foreslår også å skifte navn fra familieverntjenesten til familietjenesten. Begrunnelsen er at navnet er enklere, og at vern sier lite om hva tjenesten faktisk driver med.

Familievernet er en tjeneste som mange ikke kjenner til. Den er gratis for alle, alle kan ta kontakt, og det er ikke behov for henvisning eller diagnose for å få time. I familievernet jobber psykologer og sosionomer og andre som har spesialisert seg på familieterapi. De tilbyr samtaler og kurs.

 

Les hele NOU’en >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)