Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Faglig retningslinje for skolehelsetjenesten 5-20 år

04.07.2017 | Redaksjonen

  1. Fellesdelen omhandler ulike tema som ledelse, styring og brukermedvirkning, opplysningsplikt, samhandling og samarbeid
  2. Helsestasjon 0-5 år
  3. Skolehelsetjenesten 5-20 år
  4. Helsestasjon for ungdom (kommer høsten 2017)

Retningslinjen for skolehelsetjenesten, sammen med fellesdel om ledelse og styring, er ment å være et verktøy i virksomhetsplanlegging av tjenesten. Helsepersonell i skolehelsetjenesten, administrativ og politisk ledelse i kommunene er sentrale målgrupper. I tillegg bør retningslinjen være kjent for skolens ledelse og ansatte og andre aktuelle tjenester til barn og ungdom.

Den nye retningslinjen er presentert under noen sentrale overskrifter. Den første handler om samhandling med skolen. Skolen har ansvar for elevenes skolehverdag, og skolehelsetjenesten er et tilbud i alle grunn- og videregående skoler. Samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten er sentralt. Gjennom systematisk samarbeid avklares og kvalitetssikres roller, ansvar og struktur. Eksempler på oppgaver der skolehelsetjenesten bør samarbeide med skolen, kan være å følge opp elever med bekymringsfullt fravær, bidra med helseinformasjon på skolens foreldremøter, bidra i skolens universelle tiltak for å forebygge bruk av rusmidler og tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø.

Helseundersøkelse og helsesamtale er en annen sentral oppgave. Alle barn som begynner på skolen bør få et tilbud om helsesamtale og somatisk undersøkelse på 1.trinn. Dette for å opprette kontakt med barna og deres foreldre, skape et godt utgangspunkt for samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen om barnets behov samt fange opp barn som flyttet til kommunen mellom siste undersøkelse på helsestasjonen og skolestart. Det samme gjelder alle ungdomsskoleelever, som bør få tilbud om helsesamtale på 8.trinn. Helsesamtalen kan bidra til å fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg, samt bidra til å fange opp ungdom med ulike utfordringer som kan ha behov for oppfølgende samtaler eller videre henvisning.

Oppfølging av elever ved behov, målrettede samtaler og hjemmebesøk er også viet plass i retningslinjen for skolehelsetjenesten. Der blir skolehelsetjenesten oppfordret til å tilby samtaler individuelt eller i grupper, samarbeide med skole og foreldre om å tilrettelegge skolehverdagen, og henvise videre til andre hjelpeinstanser om de ikke strekker til. Skolehelsetjenesten oppfordres til å tilby hjemmebesøk til barn og ungdom som kan ha et spesielt behov for hjelp og støtte.

Noe av det som er nytt i retningslinjen er et særlig fokus på psykisk helse, bekymringsfullt fravær og det å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt.

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)