Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet

23.07.2020 | Redaksjonen

Bufdir presenterer en nettbasert faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet.

Kommunen er etter helse- og omsorgstjenesteloven (§ 3-3 a) pliktig til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Kommunen skal sørge for et helhetlig krisesentertilbud (krisesenterloven § 1). Utsatte for vold i nære relasjoner skal få helhetlig oppfølging (§ 4), gjennom samordning av tjenester fra krisesenteret og fra andre tjenester den utsatte trenger hjelp fra.

Krisesenterlovens forpliktelser går altså utover selve krisesenteret. Det forutsetter at kommunens tjenester deltar i oppfølging av voldsutsatte, og at tjenestene har rutiner for å samarbeide i dette. En helhetlig innsats mot vold omfatter både forebyggende arbeid, hjelp til voldsutsatte og voldsutøvere og samordning av tjenester.

Veilederen er inndelt i seks kategorier:

Første henvendelse
Personer som er utsatt for vold kommer ofte i kontakt med krisesenteret på ulike måter. Ved første kontakt er det viktig at du får god oversikt over hans eller hennes situasjon, og at du får mulighet til å gi informasjon om hvilken hjelp vedkommende kan få.

 • Inviter han eller henne til en samtale.
 • Få oversikt over hans eller hennes situasjon og risiko (innledende kartlegging).
 • Gi nødvendig han eller henne informasjon.
 • Vurder hvilken hjelp hun eller han trenger.
 • Registrer han eller henne.

Samtaletilbudet (dagtilbudet)
Samtaler for voldsutsatte (dagtilbudet) utgjør en selvstendig og lovpålagt del av krisesentrenes tilbud (krisesenterloven § 2). Brukere fremhever ofte nettopp det å kunne snakke med noen som umiddelbart vet hva vold er, hvordan det oppleves og som tror på det som blir fortalt som særlig positivt ved krisesenteret.

Samtaletilbudet omfatter flere deler:

 • Den første samtalen med personer som tar kontakt med krisesenteret
 • Samtaler med utsatte som kun benytter dagtilbudet
 • Samtaler som del av tilrettelagt krisesentertilbud
 • Samtaler som oppfølging etter opphold på krisesenter 

Under oppholdet (botilbudet)
Denne delen av veilederen gir informasjon aktuelle tema som er relevant når han eller hun befinner seg på krisesenteret: ankomst, arbeid med sikkerhet, forberedelse av tilværelsen etter oppholdet, når beboeren vil dra tilbake til voldsutøver, samtaler, legg en plan for oppholdet, gjennomfør systematisk kartlegging, styrk foreldre som omsorgsgivere, bolig etter oppholdet, oppholdsstatus i Norge, stabiliseringsarbeid, samlivsbrudd og foreldresamarbeid.

Oppfølging av barn på krisesenter
Tema som presenteres under denne kategorien: ivareta barn ved ankomst, systematisk kartlegging av barn, samtaler med barn, hvordan jobbe traumesensitivt med barn, barn og sikkerhet, samarbeid med andre instanser, oppfølging av barnet etter oppholdet, foreldresamvær for barn på krisesenter, foreldres ansvar under oppholdet.

Etter oppholdet
Beboere på krisesenter har ofte behov for hjelp over lengre tid, også etter at oppholdet er over. Oppfølging i reetableringsfasen inngår i kommunens forpliktelser og gjelder både voksne og barn (krisesenterloven §2). Når beboeren flytter videre fra krisesenteret, kan dette for deg være et viktig skritt i retning av å avslutte kontakten. Beboeren kan oppleve dette ganske annerledes. Det kan være skremmende å flytte fra krisesenteret, å starte på noe nytt og klare seg på egenhånd.

 • Kartlegg hvilken støtte og oppfølging brukeren trenger
 • Tiltak i regi av krisesenteret
 • Fortsatte samtaler
 • Fortsatt hjelp fra andre tjenester
 • Koordinering etter oppholdet
 • Sikkerhet etter oppholdet
 • Når skal du avslutte kontakten?

Rammer og forutsetninger
Denne delen gir faglige anbefalinger for rammer og innhold i krisesenterets tilbud. I tillegg gis det informasjon med verktøy og lenker til hvordan kommunen kan jobbe helhetlig mot vold i nære relasjoner.

 

Du finner krisesenterveilederen på >> bufdir.no

 

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)