Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Veilederen: Fra bekymring til handling

29.06.2017 | - en veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Veilederen handler om hva som kan gi grunn til bekymring  for et mulig rusrelatert problem og hvordan en kan gå fra bekymring til handling på et tidlig tidspunkt i problemutviklingen.

Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet fra 2007, og ble utgitt i 2009. Det er dokumentert at ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko, ofte unnlater å handle på grunnlag av bekymringen. I denne veilederen ønsker vi å sette fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan en lettere kan gå fra bekymring til handling.

Kunnskapsgrunnlaget for veilederen er Sosial- og helsedirektoratets rapport Tidlig intervensjon på rusområdet, sentrale perspektiver – aktuelle målgrupper og arenaer (IS-1455, 2007) og kunnskapsoppsummeringen Tidlig intervensjon på rusfeltet – en kunnskapsoppsummering (2007), som ble utført av IRIS på oppdrag fra Sosial- og helse direktoratet. Tidlig intervensjon på rusområdet berører og involverer andre sektorer enn sosial- og helsesektoren, og det er derfor viktig med en bred forankring både på departementsog direktoratsnivå. Veilederen er utviklet i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Bufdir, Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet.

Veilederen fra Bekymring til Handling

 

NB: I desember 2019 kom en ny og oppdatert faglig retningslinje. Den finner du HER

 

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)