Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Javisst kan du bli rusfri - men først må du overleve. Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

24.07.2019 | Redaksjonen

I vår kom Helsedirektoratet med en ny nasjonal overdosestrategi. Målet er en årlig reduksjon i overdosedødsfall med en langsiktig nullvisjon. Strategien viderefører tiltak som allerede ser ut til å ha positiv effekt. Samtidig tar den for seg nye utfordringer, nye rusmidler og vurdering av nye målgrupper og tiltak som vil kunne ha betydning.

Overdosedødsfall er en av de store årsakene til dødsfall blant unge mennesker i verden. Til tross for et av verdens beste helse- og velferdssystemer ligger Norge fremdeles på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa, og har gjort det i flere år. Overdosestrategien har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet sitt på grunn av rusmiddelbruk.

Fra 2016 til 2017 gikk antallet overdosedødsfall ned med 13 prosent. Nedgangen fant sted i kommunene i pilotkommunenettverket i Nasjonal overdosestrategi 2014 -17. Dette er samtidig de kommunene der overdosestrategiens naloksonprosjekt har utplassert nesespray. I resten av landet var det en svak økning av overdosedødsfall i 2017.

Helsedirektoratet ser dette som en indikasjon på at de samlede tiltakene i den forrige strategien har vært virksomme. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet legger Hdir fram en ny fireårig nasjonal overdosestrategi. Strategien er utarbeidet i dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

Med Nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022 ønsker Helsedirektoratet å gi retning til den overdoseforebyggende innsatsen i årene fremover og løfte frem områder som kan bidra til å møte utfordringene. Arbeidet som er igangsatt, skal videreføres, og det er behov for å styrke innsatsen ytterligere.

Gjennom samarbeid med ulike partnere videreføres tiltak som har hatt god effekt i den utløpte overdosestrategien. Samtidig tar den nye strategien for seg nye utfordringer, nye rusmidler, vurdering av nye målgrupper og nye tiltak som vil kunne ha betydning. I dette inngår blant annet legevaktens og ambulansetjenestens rolle i forbindelse med overdoser. Eksempler på tiltak er at Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler.

På flere felt er kunnskapsgrunnlaget magert. Dette bør bedres. Innsatsområder og tiltak vil dermed kunne endre seg i løpet av strategiperioden i tråd med ny og oppdatert forskning.

 

Last ned og les hele overdosestrategien HER

Nasjonale faglig råd knyttet til lokalt forebyggende arbeid mot overdoser >> Helsedirektoratet.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)