Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018-2020

17.04.2018 | Politidirektoratet

Denne planen har sitt utspring i Politiets virksomhetsstrategi frem mot 2025, hvor det å være i forkant av kriminalitet er en av fire strategiske tema. De tre andre er tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet, trygghet i det digitale rom, samt et moderne og kompetent politi.

Tradisjonelt knyttes politiets kriminalitetsforebygging først og fremst til arbeid med barn og unge. Dette er et område hvor norsk politi har hatt høyt fokus og jobbet godt, ifølge Politidirektoratet. Samtidig viser flere analyser og dokumenter at det er et forbedringspotensiale, særlig på det helhetlige og systematiske kriminalitetsforebyggende arbeidet. Kritikken viser til fire hovedutfordringer;

 • manglende definisjon,
 • lite kunnskapsstyrt og målrettet,
 • mangelfulle styringskrav og måleindikatorer,
 • det kriminalitetsforebyggende arbeidet blir i varierende grad prioritert

Denne strategiplanen prøver å svare på disse utfordringene, og vil ifølge Politidirektoratet være et viktig steg for å forbedre politiets kriminalitetsforebyggende arbeid.

I litteraturen finnes en rekke definisjoner på forebygging og kriminalitetsforebygging. Definisjonen av kriminalitetsforebygging i norsk politi er: «Arbeidet politiet planmessig og systematisk utfører alene eller i samarbeid med andre for å redusere risikoen for kriminalitet» (s.7). Definisjonen tydeliggjør en systematisk, planmessig og kunnskapsbasert tilnærming til forebygging av kriminalitet, og den peker på behovet for tverrfaglig og sektorovergripende innsats.

Sentralt i strategien er målene for det kriminalitetsforebyggende arbeidet, med påfølgene tiltak for å nå disse målene. Tiltaksoversikten består av 11 punkter:

 1. Innhente og formidle eksempler av beste praksis
 2. Etablere nasjonale standarder for utvalgte kriminalitetsforebyggende metoder
 3. Tilrettelegge IKT løsning for forebyggende saker
 4. Innføre pilot for «Forebyggende sak» i 3 politidistrikt
 5. Måling, styring og prioritering av kriminalitetsforebygging i distrikter og særorgan
 6. Utvikling av funksjoner og arbeidsprosesser
 7. Nasjonal fagstrategi og overordnet metodeverk for politiets kriminalitetsforebygging
 8. Nasjonal modell for fagforvaltning og utvikling innen kriminalitetsforebygging
 9. Helhetlig kriminalitetsforebyggende plan i alle distrikt og særorgan
 10. Kriminalitetsforebygging på digitale arenaer
 11. Strategisk konseptutviklingsprogram – innovasjon og videreutvikling innen kriminalitetsforebygging på internasjonale arenaer i samarbeid med andre samfunnsaktører

Gjennom nærmere planlegging og gjennomføring av tiltakene må det, ifølge Politidirektoratet, forventes å bli behov for justering av tiltakene, og nødvendig med prioriteringer i forhold til andre tiltak i etaten. Dette innebærer at planen er levende og vil endres over tid.

Les >> Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018 – 2020.  Politiet mot 2025 – delstrategi

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)