Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. Meld. St. 15 (2017–2018)

02.08.2018 | Helse- og omsorgsdepartementet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige.

De fleste eldre i Norge lever gode liv. De former sin egen hverdag, er aktive og deltar i sosiale fellesskap. De bidrar med sine ressurser, noe som blir verdsatt av jobb, familie, venner og nærmiljøet. Alle eldre bør ha disse gode hverdagene, også når helsa svikter.

Det offentlige må trå til med et omsorgstilbud, slik at de eldre får gode helse- og omsorgstjenester når det trengs. Ute i lokalsamfunnene finnes det gode løsninger som sikrer dette. Mange kommuner tar ikke i bruk disse løsningene. Derfor vil kvaliteten på tjenestene til eldre varierer mye fra kommune til kommune.

Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge. Vi må finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. Reformen består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på de nevnte områdene, hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag.

 

Les Stortingsmeldingen >> Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)