Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

«Mestre hele livet» - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

30.08.2017 | Redaksjonen

«Mestre hele livet» er den første strategien som omfatter hele det psykiske helsefeltet. Den inkluderer folkehelse, behandling og rehabilitering, og den omfatter alle aldersgrupper – voksne, barn og unge. Dette gjenspeiler seg i at totalt syv departement står bak strategien.

Hvert femte barn og ungdom har plager som preger livet deres i større eller mindre grad. Strategiens del om barn og unge skal, ifølge forfatterne, danne grunnlaget for en opptrappingsplan som skal dekke helsefremmende og forebyggende tiltak, behandling og oppfølging.

Vi vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. Regjeringen har som mål at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. Samtidig vil vi legge til rette for å fange opp de som trenger hjelp, og iverksette målrettede tiltak for den enkelte som er i en sårbar situasjon, før de kanskje utvikler lidelser. For de som utvikler psykiske lidelser, skal tjenestene være tilgjengelige, gode og koordinerte. Behandlingen må ha effekt, står det i det første kapittelet som begrunner behovet for en slik strategi (s.7).

Regjeringen har fem overordnede mål for strategien: 1) Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet 2) Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle 3) Pasientens helse- og omsorgstjeneste 4) Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene 5) Fremme god psykisk helse hos barn og unge.

«Mestre hele livet» har 8 kapitler:

  1. Hvorfor en strategi for psykisk helse?
  2. Forekomst av psykiske plager og lidelser
  3. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
  4. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
  5. Pasientens helse- og omsorgstjeneste
  6. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og tjenestene
  7. Fremme god psykisk helse hos barn og unge
  8. Økonomiske og administrative konsekvenser

 

 

Les >> «Mestre hele livet» - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)