Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2018-2021

03.05.2018 | Statens vegvesen m.fl

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge. Som et ledd i dette er det utarbeidet en ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for perioden 2018-2021. Statens vegvesen har ledet arbeidet med planen, som Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner er med på. Dette er femte gang en slik plan er laget. Det er utarbeidet 136 konkrete tiltak innen 13 ulike innsatsområder.  Målet er at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i trafikken de neste fire årene.

Innsatsområdene som vil bli viet særlig oppmerksomhet i planperioden har fått egne kapiteler;

 1. Fart
 2. Rus
 3. Belte i bil og buss og sikring av barn
 4. Barn (0-14 år)
 5. Ungdom og unge førere
 6. Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser
 7. Gående og syklende
 8. Motorsykkel og moped
 9. Transport med tunge kjøretøy
 10. Møteulykker og utforkjøringsulykker
 11. Tilrettelegging for effektiv datautveksling mellom kjøretøy og infrastruktur, og for automatiserte kjøretøy
 12. Kjøretøyteknologi
 13. Trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner  

Innenfor hvert innsatsområde er det satt mål for tilstandsutviklingen, og i tillegg gitt en opplisting av tiltak som planlegges gjennomført i planperioden for å nå tilstandsmålene. Innsatsområdene er valgt, enten fordi det ved gjennomføring av målrettede tiltak er et stort potensiale for å redusere antall drepte og hardt skadde, eller fordi de er viktige i det generelle forebyggende arbeidet eller dekker områder det er knyttet særlig stor politisk interesse til.

Les >> Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2018-2021

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)