Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019: 3)

07.02.2019 | Kunnskapsdepartementet

Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller.

Kunnskapsgrunnlaget viser at kjønnsforskjellene i opplæringsløpet er betydelige og får konsekvenser for videre utdanning, arbeid, helse og familiesituasjon senere i livet. Kunnskapsgrunnlaget om årsakene til kjønnsforskjellene er ganske svakt. Dette som følge av at dette ikke har vært et hovedfokus i forskningslitteraturen, og fordi datagrunnlaget om utdanningssystemet i Norge ikke er innrettet slik at man kan følge personer over tid. Her er noen av funnene:

  • Jenter har bedre språkforståelse allerede før de begynner på skolen.
  • Ved avslutningen av grunnskolen får jentene bedre karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving.
  • Nær 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter.
  • Kjønnsforskjellen i grunnskolepoeng ligger mellom 4 og 5 poeng i snitt, og varierer lite fra år til år.
  • Jentene gjør det bedre enn guttene i videregående skole.
  • Fem år etter påbegynt videregående opplæring er det rundt 30 prosent av guttene og 20 prosent av jentene som ikke har fullført videregående opplæring.

Ekspertutvalget foreslår tiltak for å gjøre det enklere å få kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker hvordan det går med barn og unge i utdanningssystemet. I tillegg foreslår de tiltak for å gi alle barn en like god start på skolegangen, uavhengig av kjønn og sosial familiebakgrunn. Tiltak for å gjøre skolen mer rettferdig og interessant for både gutter og jenter, tiltak for å forbedre overgangene i utdanningssystemet og kjønnsbalansen i høyere utdanning blir også presentert.

 

Les mer om saken >> regjeringen.no

Du får tilgang til hele NOU’en  HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)