Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024). Prop.121 S.

12.06.2019 | Redaksjonen

Regjeringen la i august 2017 frem en strategi for psykisk helse. Strategien Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) var et forarbeid til en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Stortinget har bestemt at opptrappingsplanen skal omfatte individ og samfunn, og inneholde både helsefremmende, sykdomsforebyggende og kurative tiltak.

Proposisjonen omhandler regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse for perioden 2019–2024. Regjeringen vil, ifølge denne proposisjonen, jobbe for at flere skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet. I tillegg er målet at de som trenger det skal få et godt behandlingstilbud. Opptrappingsplanen inneholder både helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede tiltak, og omfatter barn og unge mellom 0–25 år.

Dokumentet består av 7 kapitler, i tillegg til litteraturliste og vedlegg som beskriver tiltak i opptrappingsplanen.

  1. Innledning.
  2. Barn og unges psykiske helse – tall og utfordringer.
  3. Fremme barn og unges psykiske helse, livskvalitet og opplevelse av mestring.
  4. Tidlig innsats.
  5. Barn og unges behov for støtte og behandling.
  6. Forskning, kunnskap og kompetanse.
  7. Budsjettmessige konsekvenser av opptrappingsplanen og resultatoppfølging.

Stortingsproposisjon er et dokument fra regjeringen der Stortinget bes om å fatte et vedtak. Denne proposisjonen er fremmet i Statsråd, og er til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Du kan følge saksgangen HER.

Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og flere andre departementer.

 

Les hele proposisjonen >> Prop. 121 S (2018–2019). Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)