Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet

10.03.2021 | Redaksjonen

Veilederen Koronavirus - beslutninger og anbefalinger tar opp flere tema og fagområder. Kapittel 10 handler om psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet.

Personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer vil kunne oppleve forverret tilstand under og etter pandemien og kan ha økt behov for hjelp og bistand. En del personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer har ofte samtidige somatiske sykdommer slik som diabetes, hjerte- og karsykdom, kols m.m., og vil derfor kunne være i risiko for alvorlig forløp ved smitte av covid-19. Det kan få store konsekvenser for denne gruppen dersom tilbud og tjenester stenges eller reduseres.

I tillegg til å beskrive noen kjennetegn ved pasientgruppen, er denne veilederen inndelt i følgende kapitler:

 • Kommunen og spesialisthelsetjenesten må ha økt oppmerksomhet på risiko ved utskrivning eller redusert tilbud.
 • Kommunen og spesialisthelsetjenesten må ha oversikt over pasienter og brukere for å vurdere risiko og behov for oppfølging.
 • Kommune og psykisk helsevern skal sikre nødvendig oppfølging av barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.
 • Kommunene bør proaktivt følge opp voldsutsatte, særlig kvinner og barn.
 • Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer bør opprettholdes.
 • Kommunen skal gi tilgang til sterilt brukerutstyr.
 • Kommunen bør tilby håndsprit til personer i gatemiljøer.
 • Ansatte i samlokaliserte boliger bør følge med på forverring av beboernes tilstand og på smitteverntiltak.
 • ACT- og FACT-team skal følge opp sine brukere og pasienter slik at de får forsvarlige helse- og omsorgstjenester og nødvendig hjelp.
 • Vurdering for og oppstart i LAR er behandlingstilbud som skal opprettholdes og prioriteres under covid-19-pandemien, både ved ordinær henvisning og i lavterskel-LAR ordninger/enheter.
 • Kontinuerlig behandling med substitusjonslegemiddel under pandemien skal sikres og gjennomføres på en måte som gir nødvendig smittevern for pasient og tredjepart. Den enkelte pasients behov for psykososial oppfølging/behandling bør kartlegges og ivaretas på en smittevernfaglig trygg måte.
 • Alle helse- og omsorgsinstitusjoner bør følge anbefalingene for besøk og tiltak for å motvirke sosial isolering.

 

Anbefalingene er utarbeidet og revidert av relevante fagavdelinger i Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og andre myndighetsorgan. Veilederen har vært på en ekstern og intern høringsrunde.

 

Les veilederen på >> helsedirektoratet.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)