Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rusreform – fra straff til hjelp. NOU 2019:26

20.12.2019 | Redaksjonen

19. desember 2019 la rusreformutvalget frem sitt forslag til gjennomføring av den fremtididge rusreformen. Regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Utvalget foreslår blant annet at bruk, besittelse til eget bruk og kjøp av alle typer narkotika avkriminaliseres. Det vil si at det fortsatt er forbudt, men ikke straffbart. I stedet kan det ilegges sivilrettslige sanksjoner.

Ruseformutvalget ble opprettet i mars 2018, og har bestått av et bredt sammensatt persongalleri med relevant erfaring og kompetanse. Utvalget fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Resultatet er den omfattende NOU’en Rusreform – fra straff til hjelp.

Rusreformutvalget har utredet en modell for hvordan dette kan gjennomføres. Forslaget innebærer opprettelse av en funksjon i kommunene som rådgivende enhet for narkotikasaker, forankret i helse- og omsorgstjenesteloven. Politiet skal gjennom en ny bestemmelse i politiloven kunne ilegge møteplikt til denne enheten for personer som tas for befatning med narkotika.

- Rusreformen innebærer ikke en legalisering av narkotikabruk. Vi skal også i fremtiden reagere på bruken av illegale stoffer, og arbeide for at færre barn og unge tester og begynner med illegale rusmidler, men det kan skje med andre virkemidler enn straff, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding i forbindelse med overrekkelsen.

Dokumentet er inndelt i fem hoveddeler, i tillegg til kilder, litteratur og vedlegg.

Del 1 er et innledende kapittel som kort sier noe opprettelsen av utvalget og dets mandat. Der finner vi også et sammendrag, som gir en oversikt over hovedpunktene i NOU’en.

Del 2 handler om bakgrunn og forutsetninger for rusreformen. Der presenteres hovedlinjene i narkotikapolitikken, narkotikasituasjonen i Norge i dag, og erfaringer fra rusreform i andre land. Tjenestetilbudet og tiltakene som eksisterer i dag overfor personer med rusproblematikk blir også beskrevet.

Del 3 har fått overskriften «Rettslige rammer og virkemidler i narkotikapolitikken». Kapitlene handler om folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger i narkotikapolitikken, straffebud mot narkotikalovbrudd og straffeprosessuelle tvangsmidler i narkotikasaker. Her presenteres også strafferettslige reaksjoner, forebyggende tiltak og oppfølging som eksisterer i dag.

Del 4 er kjernen i denne NOU’en. Her presenteres utvalgets vurderinger og forslag. Kapitlene i denne delen har følgende overskrifter:

  • Hensynet for og imot avkriminalisering,
  • anvendelsesområdet for utvalgets foreslåtte modell,
  • avdekking av bruk og tilhørende befatning med narkotika – pålegg om oppmøteplikt for en rådgivningsenhet - politiets og andres rolle,
  • samfunnets reaksjoner på bruk av narkotika,
  • organisering og innretning av rådgivende enhet for narkotikasaker,
  • evaluering av rusreformen,
  • problemstillinger etter avkriminalisering,
  • økonomiske og administrative konsekvenser og
  • dissens fra et av utvalgsmedlemmene.

Del 5 beskriver foreslåtte lovendringer og merknader til bestemmelsene. Her presenteres også utvalgets forslag til konkrete lovendringer.

Utredningen ligger nå ute på høring til 2. april 2020, deretter skal den behandles i Regjeringen.

 

Les >> NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp

Se filmopptak av fremleggelsen, 19.desember 2019 >> regjeringen.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)