Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022

26.09.2019 | Redaksjonen

Med denne strategien vil regjeringen løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet. Strategien gjelder for perioden 2020–2022. 

Dataspill er et relativt ungt kulturuttrykk, men er like fullt en selvstendig og viktig del av norsk kulturliv. Kultur handler om å skildre og fortolke den tiden og det samfunnet vi lever i, bearbeide kulturelle fenomener, historiske begivenheter og sosiale konflikter og gjøre det på en måte som engasjerer, utfordrer, underholder og begeistrer. Dataspill er en naturlig og vesentlig del av samtidskulturen. Det er viktig å ta ansvar for den videre utviklingen av et kulturuttrykk med stor utbredelse og innflytelse.

I innspillene til departementet legges det særlig vekt på behovet for en egen satsing på dataspill, og at spill bør synliggjøres og anerkjennes som et eget kunst- og kulturuttrykk og en egen bransje. Flere peker på behovet for utvikling og vekst i bransjen gjennom styrking av etablerte bransjeaktører samt av eksisterende ordninger og virkemiddelapparat. Støttespillere på regionalt nivå fremheves som viktig både for å rekruttere og utvikle talenter og for å stimulere regional bransje. Andre trekker frem forbrukerperspektivet og at det skal være enkelt for alle å være en del av den digitale spillkulturen. Flere ønsker seg også et kulturelt og språklig mangfoldig dataspilltilbud, som når ut til brukerne på deres eget språk.

Del 1 omtaler bakgrunn og prosess for arbeidet med strategien, presenterer mål for dataspillpolitikken og trekker opp noen linjer for organisering og ansvar.

Del 2 gir et bilde av dagens dataspillbransje og spillkultur i Norge, og beskriver virkemidlene på området.

To satsingsområder trekkes frem i del 3 og 4, samt utfordringer, muligheter og tiltak for videre utvikling på disse områdene.

Del 3 ser nærmere på vekst og utvikling i dataspillbransjen. For å sikre et variert spilltilbud av høy kvalitet er det nødvendig med økt profesjonalisering av spillbransjen i Norge. For å styrke profesjonell spillproduksjon og stimulere til økt omsetning av norske spill i Norge og i utlandet er det nødvendig å se nærmere på rammevilkårene. For å bidra til at det lages og spilles norske spill av høy kvalitet over hele landet må det legges til rette for å bygge regionale spillmiljø.

Del 4 omhandler tilgang, bruk og rekruttering. I et forbrukerperspektiv er det viktig å se på tilgangen til dataspill for ulike grupper i befolkningen, og hvilke virkemidler som kan redusere forskjeller i tilgang, bruk og rekruttering av talenter. En aktiv og bred formidling kan stimulere til spill som arena for fellesskap og sosiale nettverk. Flere sterke spillmiljø regionalt er viktig for rekruttering og mangfold, og med på å styrke spill som kulturuttrykk i Norge.

Strategien er utarbeidet av Kulturdepartementet sammen med Norsk filminstitutt, Kulturtanken og Medietilsynet. Departementet har mottatt muntlige og skriftlige innspill fra bransjen, spillinteresserte, offentlige virksomheter, andre departement og andre aktører på feltet.

 

Les hele strategien >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)