Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

11.07.2017 | Redaksjonen

NOU 2017:12, med tittelen Svikt og svik, ble nylig lagt frem av det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget. Mandatet var å avdekke, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der barn har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep. Utvalget bestod av ni medlemmer med kompetanse på fagfeltet, og erfaring fra ulike deler av tjenesteapparatet.

Bakgrunnen for at dette arbeidet ble satt i gang er at Norge har erfart mange alvorlige tilfeller der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. I forbindelse med slike tilfeller, oppstår det spørsmål om hvorvidt tjenesteapparatet kunne ha forebygget og forhindret dette. «Dersom tjenesteapparatet har sviktet, er det viktig at vi forstår hvorfor, og at vi skisserer løsninger til hvordan vi kan bidra til å forhindre alvorlige tilfeller av vold, overgrep og omsorgssvikt i fremtiden» (NOU 2017:12, kapittel 3.1).

Utvalget har til sammen gått gjennom og vurdert 20 saker der barn har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. NOU-en viser at vi fremdeles har en lang vei å gå for å beskytte alle barn mot vold og overgrep. Utvalgets inntrykk er at flere tjenestepersoner, både innen barnevernet, helsetjenesten, skoler og BUP ikke forsto alvoret i at et barn vokser opp med en omsorgsperson med rusproblemer og psykiske problemer. I noen tilfeller er barna blitt drept. Signaler om overgrep ble oversett, feiltolket og i liten grad undersøkt.

Noen av årsakene til at disse barna ikke ble oppdaget og ivaretatt på en god nok måte, er manglende kunnskap og kompetanse i tjenestene. I andre situasjoner er sviktende samarbeid og samordning mellom tjenestene hovedårsaken. Gjennom utvalgets arbeid er det kommet frem at det råder stor usikkerhet i tjenestene, spesielt i helsetjenestene, når det gjelder tolkningen og den praktiske anvendelsen av reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. I saksgjennomgangen så utvalget eksempler på at barn ikke hadde blitt snakket med på en god og trygg måte, eller snakket med i det hele tatt.

Barnevoldsutvalget kommer med mange forslag på ulike nivå, til de ulike utfordringene som ble avdekket. Hovedbudskapet er at det må handles og tas grep umiddelbart. Det er helt avgjørende å snakke med barna, det er de som er kilden til informasjon om sitt eget liv.

Hvis man skal klare å forebygge, avdekke og følge opp barn som har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, må alle tjenester ha en sterk bevissthet om sin rolle og sitt ansvar når det gjelder å vektlegge barnets beste som et grunnleggende hensyn. Videre må de ha kunnskap nok til å gi barnets beste-begrepet et innhold, og vite hvilken betydning prinsippet har for utøvelsen av den enkelte sektors arbeidsoppgaver, og for samhandlingen med andre tjenester. De ulike tjenestene må ha kunnskap om hvordan de best kan bruke sine virkemidler for å fremme barnets beste. Utvalget har også sett behovet for å sikre at helsestasjonstjenesten og barneverntjenesten gjør hjemmebesøk som del av sin oppsøkende virksomhet. 

Les NOU 2017: 12 >> Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)