Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Trygghet, deltakelse og engasjement- regjeringens arbeid for barn og ungdom

14.01.2017 | Redaksjonen

Planen gir en bred presentasjon av regjeringens satsing på barn og unge, og synliggjør innsatsen for å gi gode rammer for en trygg oppvekst på sentrale innsatsområder som familie og nærmiljø, barnehage, skole og arbeidsliv, helse og velferd, og kultur og fritid.

Regjeringens mål er at alle barn og unge, uansett bakgrunn, skal ha gode oppvekst- og levekår. Forebygging, tidlig innsats, trygghet og omsorg i familie og nærmiljø, gode tilbud og tjenester i offentlig og frivillig regi står sentralt.

Noen av tiltakene i planen er styrking av familievernets forebyggende arbeid, økte midler til tilskuddsordningen mot barnefattigdom for at flere skal få delta i fritidsaktiviteter, gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt, partnerskap mot mobbing, satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten og økte tilskudd til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Regjeringen legger vekt på et bredt og målrettet arbeid for å sikre et godt oppvekstmiljø. For å lykkes er kommunenes arbeid av særlig betydning. Det lokale arbeidet må bygge på samspill og samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. For å sikre en best mulig innsats er regjeringen opptatt at barn og ungdom blir hørt og at det blir lagt vekt på deres synspunkter. Fremtidens barne- og ungdomspolitikk må skapes i tett samarbeid med barn og unge selv.

Regjeringen har lagt fram en ungdomspakke for å sørge for at de unge kommer raskt i opplæring og aktivitet dersom de blir uten arbeid. Dette innebærer 1000 nye tiltaksplasser øremerket til ungdom, økt lærlingtilskudd og forsøk med egne NAV-veiledere i den videregående skolen.

Regjeringens barne- og ungdomspolitikk bygger på følgende mål og prinsipper:

• En trygg oppvekst i familie og nærmiljø

• Like rettigheter og muligheter

• Deltakelse og innflytelse

• Gode tilbud og tjenester til alle

Seks departementer står bak planen: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 

Trygghet, deltakelse og engasjement- regjeringens arbeid for barn og ungdom

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)