Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Veiledere for smittevern i barnehager og skoler under covid-19 utbruddet 2020

11.05.2020 | Redaksjonen

Veilederne kom i forkant av oppstart for barnehagene og skolenes 1-4.trinn i slutten av april, men reviderte versjoner kom nå i mai. Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet, med faglig innhold levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det er barnehageeier og skoleeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Eierne er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Skoleeier og barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Det er ifølge veilederne viktig at alle bidrar til å få til en god drift av skolene og barnehagene under covid-19-utbruddet. Veilederne gjelder også SFO og voksenopplæring.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver. Det fordrer et godt samarbeid mellom personalet i barnehagen/skolen og skolehelsetjenesten, i tillegg til renholdsarbeidere som skal ivareta behov for vask og rengjøring. God dialog med hjemmet vil også være av sentral betydning. 

De fleste smittevernforebyggende tiltakene går igjen for både barnehage og skole:

  • Syke personer skal ikke være på skolen, SFO eller barnehagen.
  • Informasjon om når førskolebarn, elever og ansatte skal møte eller ikke møte på skolen.
  • Hva som skal gjøres om sykdom oppstår på barnehagen eller skolen.
  • Hva som skjer hvis en i husstanden til elev/ansatt er syk, eller i verste fall er bekreftet smittet med Covid-19.
  • Informasjon om god hygiene for barna, de voksne og renholderne.
  • Hvordan man kan redusere kontakt mellom personer.

For skolene er det også spesifiserte smitteverntiltak for de enkelte fagene.

Ellers inneholder veilederne informasjon om det er enkelte barn/unge man må ta spesielt hensyn til, opplæring av ansatte, informasjon til foresatte og sjekklister for smittevern.

Her finner du lenke til: 
Veileder om smittevern for barnehager

Veileder i smittevern for klassetrinn 1–7 og SFO

Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående opplæring

 

Les mer om veilederne på udir.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)